Ekstradistribusjoner 2019

Alle annonsører
About
Vi kjører ekstradistribusjoner en gang i måneden (med unntak av juli), der avisa blir levert til alle husstander i området. Hele 40.000 husstander mottar Demokraten disse dagene. Ta kontakt med Ingrid Thunshelle for å få tilsendt plan for ekstradistribusjon og et godt tilbud på annonsering.

Published 21 may 2019
Click the button on products to create an inquiry